Bostadsrättsföreningen Haggården

Västmanlands län

Information

I Västmanlands län så finns Bostadsrättsföreningen Haggården. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Skinnskatteberg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Haggården tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västmanlands län. Skinnskatteberg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västmanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Haggården är ej momsregistretat och har organisationsnummer 779000-0363.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0222-41769 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Haggården på följande adress Källg. 14, 722 11, Västerås.

Bostadsrättsföreningen Haggården är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Haggården så sitter följande personer i styrelsen: , , , Nyström, Tova Maria som är född 1967 och har titeln Suppleant , Rann, Carl Otto som är född 1928 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.