Sundsbrons Trav Handelsbolag

Västmanlands län

Information

I Skinnskatteberg finns det ett Handelsbolag som heter Sundsbrons Trav Handelsbolag. Det finns flera bolag som liknar Sundsbrons Trav Handelsbolag i Västmanlands län. Skinnskatteberg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1991-04-11 så har Sundsbrons Trav Handelsbolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Sundsbrons Trav Handelsbolag och det finns fler bolag som är det i Skinnskatteberg.

Vill man komma i kontakt med Sundsbrons Trav Handelsbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Sundsbron 10 D, 739 92, Skinnskatteberg. Vi ni istället prata med Sundsbrons Trav Handelsbolag så kan ni göra det på .

Uppfödning och tävling med samt inackordering av travhästar.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Karlsson, Barbro MARIE som är född 1954 och har titeln Bolagsman, Karlsson, Claes Göran som är född 1944 och har titeln Bolagsman, .

; Bolagsmännen gemensamt. .

Sundsbrons Trav Handelsbolag har 916580-7760 som sitt organisationsnummer.