Andersson Kulturproduktion

Västmanlands län

Information

I Skinnskatteberg finns det ett Enskild firma som heter Andersson Kulturproduktion. Det finns flera verksamheter som liknar Andersson Kulturproduktion i Västmanlands län. Skinnskatteberg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Andersson Kulturproduktion är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1996-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Västmanlands län.

Sedan 1996-06-12 så har Andersson Kulturproduktion varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Andersson Kulturproduktion och det finns fler verksamheter som är det i Skinnskatteberg.

Vill man komma i kontakt med Andersson Kulturproduktion så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Andersson Kulturproduktion så kan ni göra det på 0222-13475.

Förlagsverksamhet, utgivning av tidskrift och böcker. Antikvariat-verksamhet, handel med begagnade böcker och skivor. Kulturreklam såsom utgivning av broschyrer eller kataloger med reklam för olika kulturaktiviteter. Kulturförmedling såsom förmedling mellan trubadurer, poeter, musikgrupper å ena sidan och arrangör av kulturevenemang och festivaler å andra sidan. Kulturprogram såsom att ensam eller tillsammans med andra anordna kulturevenemang, utställningar, poesisoaréer och trubaduraftnar. Konsultuppdrag såsom bistå med rådgivning om organisation och ekonomi i samband med kulturevenemang, festivaler och teateraftnar. Utbildning och kurser företrädelsevis att arrangera kurser i skrivande, marknadsföring och organisation. Kulturproduktion inom följande områden: Förlagsverksamhet, galleriverksamhet, hemsidesproduktion, utbildnings- och kursverksamhet, kulturarrangemang, kulturprogram, konsultverksamhet avseende organisation och ekonomi i samband med kulturevenemang, projektsamordning, antikvarietverksamhet, förmedling av kulturtjänster, kulturresor, författarverksamhet, trubadurverksamhet, kulturreklam, pr-verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Lars Bertil som är född 1951 och har titeln Innehavare av enskild firma, .

.

Andersson Kulturproduktion har 510213-XXXX som sitt organisationsnummer.