Trafikolycka

2018-01-30 18:44:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

En person lindrigt skadad i trafikolycka mellan personbil och långtradare.

Olyckan inträffade i Gunillbokorset, länsväg 233 och 250. Peronbilen hade kommit från Skinnakattebergshållet på länsväg 233. Personbilsföraren hade stopplikt, men hade av okänd anledning inte stannat, utan forsatt in på den korsande vägen och kört in i långtradarens släp. Föraren av personbilen fördes med ambulans till sjukhuset i Västerås med nacksmärtor. Personbilen och långtradarens släp fick sådana skador att de fick bärgas från platsen.

Olyckan orsakade att framkomligheten vid olycksplatsen var begränsad under en längre tid. Under bärgningsarbetet stoppades trafiken helt.

Se händelsen på polisen.se